หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดเตรียมตะกร้าผลไม้มงคลให้แก่ผู้ปกครองที่สั่งจอง
จัดเตรียมตะกร้าผลไม้มงคลให้แก่ผู้ปกครองที่สั่งจอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-07 22:04:21

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  กำหนดจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทรงเครื่อง ร่วมแรงกาย แรงใจ จัดเตรียมตะกร้าผลไม้มงคลให้แก่ผู้ปกครองที่สั่งจอง  ผู้ปกครองสามารถนำตะกร้าของตนเองกลับบ้านได้หลังเสร็จสิ้นพิธีในงานเทศน์มหาชาติ