หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > KTK TAEKWONDO HAMPIONSHIP 2020
KTK TAEKWONDO HAMPIONSHIP 2020

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-14 20:20:04

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมการแข่งขัน KTK TAEKWONDO  HAMPIONSHIP 2020  @MC HALL THE MALL NGAMWONGWAN 14 NOVEMBER 2020   FESTIVAL TAEKWONDO SKILLS 

1.เด็กชายกนกพัฒน์  เจตินัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทท่ารำ (POOMSE)  และรับถ้วยรางวัลยอดเยี่ยม (ได้ 400 คะแนนเต็ม) 

2.เด็กชาย ปวินท์วัฒน์ ทรัพย์เย็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง  

3.เด็กชายศิริปกรณ์  ศิริธนะวุฒิชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้รับเหรียญเงินในประเภทต่อสู้ประเภทยุวชนชาย 9-10 รุ่นE น้ำหนัก32 ก.ก ไม่เกิน 35 ก.ก