หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > THE 23 RD ANNUAL 2020 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS
THE 23 RD ANNUAL 2020 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-14 09:48:47

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ จากมูลนิธิ Peace Pale จาก ประเทศอเมริกา ในรายการ THE 23 RD ANNUAL 2021 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION AND AWARDS ในหัวข้อ " ความมีน้ำใจ" ได้รับรางวัล Finalist  ด.ญ.มีเพียง  รูปแก้ว      ชั้น ป.2/2  มีผู้ส่งการแข่งขัน จาก 500,000 คน 165 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้สอน อาจารย์พิชัย นิยมธรรม นำส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนสาธิตฯและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา