หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การถัดกุญแจแมลงปอ
การถัดกุญแจแมลงปอ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-22 09:17:47

การเรียนการสอนการงานอาชีพ โดยอาจารย์สลักจิตต์ สุขสอาด สอนการถัดไหมญุี่ปุ่น เป็นกุญแจแมลงปอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6