หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๒
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-18 10:27:44

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าอาคาร ๑๖ (ประถม)