หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานศิลปะ ลอยกระทง
งานศิลปะ ลอยกระทง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-26 13:19:37

ผลงานทางด้านศิลปะ  ในหัวข้อ " วันลอยกระทง "  ของชั้น ป.1-ป.6  สอนโดย อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ผลงานของนักเรียนจัดแสดงหน้าเสาธงของโรงเรียน