หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวัน
ผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-22 10:10:27

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คุณสุจินดา นุ่มเจริญ ผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมงานเข้ารับการอบรมผู้สัมผัสอาหาร  ผ่านรูปแบบการอบรม ระบบออนไลน์  Zoom meeting ซึ่งเป็นไปตาม เพื่อเพิ่มความรู้ และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑