หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ประจำปี2566
เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ประจำปี2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-09 16:05:04

เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ประจำปี2566 พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง  นายกสมาคม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตัวแทนผู้ปกครองคณะกรรมการ  ผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่อง  ประจำปี2566