หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง
การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-11 06:28:25

การเรียนการสอนวิชาดนตรี ขับร้องเพลง  Wellerman , เพลง Old Town Road  , เพลง My worst และ เพลง Rick Roll!                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ผู้สอน อ.สุภารณี สาระสา