หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การตอบคำถามวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผลการประกวดYoung Young Designer contest 2023
การตอบคำถามวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผลการประกวดYoung Young Designer contest 2023

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-20 18:25:45

การตอบคำถามวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผลการประกวดYoung Young Designer contest 2023
**ระดับชั้นป.4 ได้ที่ 3 น้องสายน้ำ ที่ 2 น้องแป๋ม ที่ 1 ได้แก่ น้องน้ำฝน
**ระดับชั้นป.5ได้ที่ 3 น้องสายน้ำ ที่ 2 น้องหยกอี้ ที่ 1 ได้แก่ น้องริวและน้องทับทิม
**ระดับชั้นป.6 ได้ที่ 3 น้องมินิ ที่ 2 น้องนาโน ที่ 1 ได้แก่ น้องข้าวตังค์

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบใจ
นักเรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมการประกวด Young Young Designer contest 2023 และ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ