หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Nichapa Boriyakanon (Nong Fangxin)
Nichapa Boriyakanon (Nong Fangxin)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-19 20:03:39

ขอแสดงความยินดี กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สมัครสอบ HSK ครั้งที่ 129 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ขณะนี้ผลสอบได้ออกมาทางเวปไซต์จากปักกิ่งเป็นที่เรียบร้อย จาก   www.chinesetest.cn

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ. ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และฝึกสอนโดยเหล่าซรือสมจิตร  ศรีพนาสณฑ์ 

#รายชื่อเด็กนักเรียนที่ลงสอบHSK1  โดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน   มีดังมีรายชื่อ

คนที่ 1 เด็กหญิงณิชาภา บริณายกานนท์ (น้องฟางซิน) ชั้นป.6

สอบ HSK ระดับ 1 ด้วยคะแนน198คะแนน  

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 98 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 

คนที่ 2 เด็กชายชมน์ปภพ เตชะอาภาณ์กุล (น้องคุณ) ชั้นป.2

สอบ HSK ระดับ 1 ด้วยคะแนน185คะแนน 

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 98 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 87 คะแนน 

คนที่ 3 เด็กชายธรรมวิทธิ์ สินสูงสุด (น้องดีเจ) ชั้นป.2 

สอบ HSK ระดับ 1  ด้วยคะแนน177คะแนน 

หัวข้อในการสอบมีดังนี้ 

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 77 คะแนน