หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าในเทศกาลปีใหม่ 2566
มอบกระเช้าในเทศกาลปีใหม่ 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-18 19:29:39

รองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มอบกระเช้าในเทศกาลปีใหม่ 2566 แด่ โรงเรียนที่ให้การสนับสนุน ส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

1. โรงเรียนอนุบาลพิริยะโยธิน

2. โรงเรียนอนุบาลสาริน

        โดย อาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ประถม) และ อ.ดร.ภัทรา  อุ่นทินกร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ (ประถม) เป็นผู้แทนมอบ