หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา2565
กิจกรรมกีฬาจัตวาสามัคคี ประจำปีการศึกษา2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-24 18:36:01

วันที่ 23  ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมกีฬาจัตวาสามัคคี  ประจำปีการศึกษา2565

โดยมีพิธีเปิด รองศาสตาจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

คณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เข้าร่วมพิธีการเปิดกีฬาจัตวาสามัคคี ร่วมเชียร์นักกรีฑา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 วิ่งเดี่ยวและวิ่งผลัด รวม 36 รายการ กันอย่างสนุกสนาน

Pictures of 300 activities