หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > VICTOR-CHANACHON Badminton Cup2021.
VICTOR-CHANACHON Badminton Cup2021.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-30 23:09:37

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันที่ วันที่ 30 คุลาคม พ.ศ. 2564   เข้าร่วมการแข่งขันแบคมินตัน รายการ VICTOR-CHANACHON Badminton Cup2021 เด็กหญิงพิชญธิดา พิพัฒธนบดี ( ซินเดียร์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 9 ปี  งานนี้ท่านกร ทัพพะรังสีมามอบโล่ห์ให้นักกีฬา

#ssru #ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สาธิตสวนสุนันทา

เว็บไซต์โรงเรียน www.sd.ssru.ac.th

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th