หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ จากมูลนิธิ Peace Pale จาก ประเทศอเมริกา
การประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ จากมูลนิธิ Peace Pale จาก ประเทศอเมริกา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-20 10:01:05

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ จากมูลนิธิ Peace Pale จาก ประเทศอเมริกา มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในหัวข้อ กีฬา และ สันติภาพ 

รางวัล First  Place   :  ด.ญ.ชัชญานิช   วรบุตร       ชั้น ป.2/3 

รางวัล Finalist          :  ด.ช.ปุญญณัฐ     นุ่มนวล      ชั้น ป.6/2

มีผู้ส่งการแข่งขัน จาก 500,000 คน 197 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิต มรภ.สวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง