หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมแรลลี่สานสายใยสวนสุนันทาครั้งที่ 11
กิจกรรมแรลลี่สานสายใยสวนสุนันทาครั้งที่ 11

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-17 21:55:19

วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมแรลลี่สานสายใยสวนสุนันทาครั้งที่ 11 ช่วงเช้ากิจกรรมเข้าฐาน ช่วงเย็นงานเลี้ยงสานสายใยสวนสุนันทา เงินรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำส่งเข้าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนานักเรียนต่อไป ทางคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าที่หน้าที่และผู้ปกครองนักเรียนทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้