หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและการเผยแพร่
โครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและการเผยแพร่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-26 07:21:34

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นวิทยากรบรรยาย "การทำผลงานวิจัยและการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ" ในโครงการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยและการเผยแพร่ จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมพาณิชยกุล อาคาร 14 ชั้น 4