หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือ Road Map
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือ Road Map

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-06-25 07:42:44

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือ Road Map เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตฯ เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เพื่อนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ประธานโครงการฯ