หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6
กำหนดตรวจสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-31 10:07:36

ดาวน์โหลด: หนังสือแจ้งตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี-2566.pdf

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หนังสือแจ้งตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6     ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่ 09:00 เป็นต้นไป กรุณานำส่งใบตอบรับคืน 31 พฤษภาคม นี้