หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-07 17:16:31

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ณ ค่ายลูกเสือท่าชัยแคมป์ อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดย รศ.ดร.สมเดียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้  อาจารย์อรัญ สัมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประธานจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ และมีผู้กำกับทุกท่านร่วมกัน ฝึกฝนให้ประสบการณ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ การดูแลสมาชิกในหมู่ มีความเป็นผู้นำมากขึ้น ฯลฯ