หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > วิทยาการคำนวณ เรื่อง scratch
วิทยาการคำนวณ เรื่อง scratch

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-20 16:16:50

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เรียนวิทยาการคำนวณ เรื่อง scratch สนุกกับการสร้างตัวละคร  สร้างการเคลื่อนไหวได้