หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > เด็กหญิงสิรินาถ อารีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ท่องบทอาขยาน กาดำ
เด็กหญิงสิรินาถ อารีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ท่องบทอาขยาน กาดำ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-27 20:55:36

เด็กหญิงสิรินาถ อารีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑  ท่องบทอาขยาน กาดำ  ในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งมีข้อคิดเกี่ยวกับมิตรภาพ และการมีน้ำใจ ความเอื้อเฝื้อเผี่อแผ่ ผู้สอน ดร.ภาวิณีโสระเวช          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย