หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > บูรณาการหน่วยที่ 3 งานดีเพราะฝีมือ smart crafts
บูรณาการหน่วยที่ 3 งานดีเพราะฝีมือ smart crafts

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-11 20:57:08

บูรณาการหน่วยที่ 3  งานดีเพราะฝีมือ smart crafts  เด็กๆ แต่ละคนนำความรู้ที่เรียนในแต่ละรายวิชา คิดออกแบบ ของเล่นที่เคลื่อนที่ได้  นำมาประดิษฐ์ออกแบบตามที่วางแผน