หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าวเปิดงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าวเปิดงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-27 19:55:29

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าวเปิดงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566