หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เด็กๆอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและท่องสูตรคูณ ทุกระดับชั้น
เด็กๆอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและท่องสูตรคูณ ทุกระดับชั้น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-27 21:03:46

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า 07.00-07.40 น. ทุกวัน

เด็กๆอ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและท่องสูตรคูณ ทุกระดับชั้นนักเรียนได้ทบทวนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ กับอาจารย์ทุกท่านอย่างสนุกสนานได้ความรู้