หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตัวแทนนักเรียนทุกระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกิจกรรมไหว้ครูอย่างขยันขันแข็ง
ตัวแทนนักเรียนทุกระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกิจกรรมไหว้ครูอย่างขยันขันแข็ง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-06 21:58:18

ตัวแทนนักเรียนทุกระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกิจกรรมไหว้ครูอย่างขยันขันแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีสำคัญประจำปีการศึกษา 2567 นี้ กิจกรรมไหว้ครูเป็นประเพณีที่มีความสำคัญในโรงเรียนสาธิต เป็นการแสดงความเคารพครูผู้ให้ความรู้และดูแลนักเรียนเสมอมา มาร่วมเป็นกำลังใจตัวแทนนักเรียนทุกคนในการฝึกซ้อมและร่วมงานพิธีไหว้ครู