หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดูแลควบคุมการพ่นยากำจัดยุงและแมลงภายในบริเวณโรงเรียน
ดูแลควบคุมการพ่นยากำจัดยุงและแมลงภายในบริเวณโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-15 10:48:56

วันที่ 12 พ.ค. 2566   เวลา 17.00 น. ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ดูแลควบคุมการพ่นยากำจัดยุงและแมลงภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566