หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันแรกของการเปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19
วันแรกของการเปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-03 18:35:51

1 กุมภาพันธ์ 2564  วันแรกของการเปิดเรียนภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ Covid-19 ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ ดูแล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกคน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งทางโรงเรียนยังได้จัดอาหารว่างให้นักเรียนทุกคนหลังเลิกเรียน เพื่อเติมเต็มในช่วงที่นักเรียนได้เรียนออนไลน์ด้วยความใส่ใจ