หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ได้ผ่านการสอบคุณวุฒิระดับสายดำ
ได้ผ่านการสอบคุณวุฒิระดับสายดำ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-22 17:57:39

ขอแสดงความยินดี  เด็กชายศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย (น้องชิลด์) ชั้น ป.6 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนอินเตอร์เทควันโด ได้ผ่านการสอบคุณวุฒิระดับสายดำ รับรองโดย Kukkiwon, World Taekwondo Headquarter เป็นที่เรียบร้อย Congratulations to our new black belt
Your perseverance and determination has been proven with your outstanding achievement. Well done