หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > "เล่นเท่ อย่างไทย"
"เล่นเท่ อย่างไทย"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-04 18:28:58

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย "เล่นเท่ อย่างไทย" 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์สุภารณี  สาระสา(อ.แอ๋ม)