หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Thailand STEM Coding & Robotics 2023
Thailand STEM Coding & Robotics 2023

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-22 18:11:44

เข้ารอบชิงชนะเลิศได้แต่ไม่ชนะเลิศ

Thailand STEM Coding & Robotics 2023  การแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย      วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3   อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู 60 ปี ชลประทานวิทยา
โรงเรียนชลประทานวิทยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี การเขียนcode ด้วย โปรแกรม mBot  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. เด็กชายคุณภัทร  เทพวรชัย           2. เด็กชายสีหเดช   ทัตธนนันท์
3. เด็กชายชยุตพล  มงคลสรรพ       4. เด็กชายกัญจน์ณัฏฐ์  วงศ์กัน
5. เด็กชายสหรัฐ    ฆ้องแก้ว              6. เด็กชายชัชพงษ์ ดาราพงศ์สถาพร
 เป็นกำลังใจในการแข่งครั้งต่อไปนะ