หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-24 15:54:31

ผลงานการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ /๒๕๖๔ วิชาภาษาไทย "การใช้ทักษะภาษา" ด้าน"ทักษะการฟัง, ทักษะการเขียน" 

การสอนโดยอาจารย์จารุณี ศุภชาต