หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ หัวข้อบรรยาย สามัคคีสร้างสรรค์ สังคมนั้นเจริญ ด้วยคะแนน ๒๔๖ ได้เข้ารอบระดับส่วนกลาง
เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ หัวข้อบรรยาย สามัคคีสร้างสรรค์ สังคมนั้นเจริญ ด้วยคะแนน ๒๔๖ ได้เข้ารอบระดับส่วนกลาง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-23 12:16:32

คลิปการประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือกระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑-๒ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                          ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงพรชนิตว์  โชติช่วง นัหเรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๔                              ได้รับรางวัลชนะเลิศ   หัวข้อบรรยาย สามัคคีสร้างสรรค์ สังคมนั้นเจริญ  ด้วยคะแนน ๒๔๖  ได้เข้ารอบระดับส่วนกลาง  ได้รับการสนับสนุจาก                รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน     #ssru  #ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #สาธิตสวนสุนันทาเว็บไซต์โรงเรียน www.sd.ssru.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th