หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-30 09:05:25

การรับสิทธิ์ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการเรียนฟรี 15 ปี  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทยทุกคน เบิกอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ตามงบปนะมาณเพื่อให้เนักเรียน