หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > The 19th Annual Children Painting Competition 2022 หัวข้อ "Let ‘s connect smiles"
The 19th Annual Children Painting Competition 2022 หัวข้อ "Let ‘s connect smiles"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-22 20:03:16

ขอแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

การแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ  The 19th Annual Children Painting Competition 2022

หัวข้อ "Let ‘s connect  smiles" โดยหน่วยงาน  APHW  ประเทศญี่ปุ่น

Excellent  Prize
ด.ญ.พิมญาดา    ฝางชัยภูมิ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            
APHW  Prize
ด.ญ.ภรพชิรา      เกษตรสิงห์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                  
First  Prize
ด.ญ.ฐิตา             อรุณดี           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Second  Prize
ด.ญ.รักษ์รดา      ธรรมาภิมุข     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ด.ช.ภาสวินท์        ศิริพิชญ์ตระกูล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม ผู้สอน