หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันสุดท้ายของการเรียนในโครงการ Demonstration school SSRU Summer camp
วันสุดท้ายของการเรียนในโครงการ Demonstration school SSRU Summer camp

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-03 11:17:15

ภาพ วันสุดท้ายของการเรียนในโครงการ Demonstration school SSRU Summer camp กับการรวบรวมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเสริมวิชาการในช่วงเช้า 

         เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยมีอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและสังเกตพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนทุกคนพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่กำลังจะมาถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566