หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-18 19:25:15

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้นำพวงมาลัยดอกไม้แสดงมุทิตาจิตต่อคณะผู้บริหารและคณาจารย์ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นที่ครูมีต่อศิษย์

             โดยในโอกาสนี้ พลตรีหญิง ปาณฑรา มีนะกนิษฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบรางวัลครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ แก่ผู้ทรงเกียรติ ๓ ท่าน ได้แก่

     ๑. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ๒. อาจารย์ ดร.ภูวิชญ์ งิ้วลาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ๓. อาจารย์เจตนา ศาสตร์ประเสริฐ อาจารย์ฝ่ายโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา

     ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๓ ท่าน ทรงคุณค่ายิ่งกับรางวัลที่ได้รับ