หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการควบคุมการฉีดยาพ่นกำจัดแมลง
ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการควบคุมการฉีดยาพ่นกำจัดแมลง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-16 19:46:21

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564  เวลา 17.00 น.  ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินการควบคุมการฉีดยาพ่นกำจัดแมลงภายในบริเวณโรงเรียนสาธิต เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคต่างๆให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โดยได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน