หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-27 20:14:05

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566   

บทอาเศียรวาทเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาว/กะ/พริบ    ระยิบแสง  แห่งเกียรติศักดิ์        ดำรงรักษ์    พระทรงยศ    งามสดใส

มหา/วชิรา   ลงกรณ์  ดั่งพรชัย                           นำชาติไทย   ก้าวหน้า  สง่างาม

ขอทรงพระ   ชนมายุ ยั่งยืนหยัด                          ด้วยอำนาจ    พรทั้งหลาย    ในสยาม

มหากษัตริย์   ปราชญ์เปรื่อง  เลื่องลือนาม        ทั่วเขตคาม    แซ่ซ้อง  ก้องโลกา

ถวายพระพร   ชัยมงคล  ยุ/คล/บาท                   ชน/นะ/นาถ   เฉลิมพระชนม์ มะ/พรรษา

ขอน้อมเกล้า    เจ้าอยู่หัว พระราชา                      เบื้องบาทา   ขอพระองค์  ทรงพระเจริญ 



ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์อรัญ  สัมดี

       รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา