หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมประกวดวาดภาพ “จิตอาสา”
กิจกรรมประกวดวาดภาพ “จิตอาสา”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-06 18:50:11

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพ “จิตอาสา” 

จัดโดย คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รางวัลชนะเลิศ 

- ด.ญ. สุณิชา นิลวัฒน์ ชั้น ป.๑/๓                       - ด.ญ. รักษ์รดา ธรรมาภิมุข ป.๒/๑

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 

- ด.ญ. ณารา เมธีชิติเศรษฐ์ ป.๑/๓                     - ด.ญ. นันท์นภัส อธิรัตน์ปัญญา ป.๒/๓

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

- ด.ช. รฐนนท์ ณ น่าน ป.๑/๑                               - ด.ญ. ธัญชนก ทรัพย์สมบัติ ป.๒/๑

รางวัลชมเชย 

- ด.ญ. พิมพ์อารยา วัฒนารมย์ ป.๑/๑                - ด.ช. บวรศานติ์ วุฒิปุระจักร์ ป.๑/๓

- ด.ญ. พชรมน อินทรสกุล ป.๑/๓                        - ด.ญ. ฐานิกฏฐ์ เจนบุญลาภ ป.๑/๓

- ด.ช. ชัยภักดิ์ สว่างวิบูลย์พงศ์ ป.๑/๔                - ด.ช. ธรรมวิทธ์ สินสูงสุด ป.๒/๑

- ด.ญ. ชุติมา แก่นธรรม ป.๒/๑                            - ด.ญ. ภรพชิรา เกษตรสิงห์ ป.๒/๒

- ด.ญ. ธัญญา ปิ่นทองพันธุ์ ป.๒/๓                     - ด.ญ. นันท์นภัส ปุยยธร ป.๑/๑