หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การปรับปรุงสนามเด็กเล่น
การปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-20 10:14:59

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภายใต้การบริหารงานโดย รศ. ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียนทุกคน “ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล” เพราะเราเชื่อว่าทุกช่วงเวลาคือการเรียนรู้