หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > We prepare because we care.
We prepare because we care.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-07-02 06:14:32

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต เข้าเยี่ยมชมให้ความใส่ใจ ห่วงใย มอบความอบอุ่น ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครอง นักเรียน พร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนในวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้การบริหารงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
We prepare because we care.