หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบพื้นที่​โรงเรียน​สาธิตฯ
การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบพื้นที่​โรงเรียน​สาธิตฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-14 09:59:28

ท่านผู้บริหาร อาจารย์บุคลากรทุกท่านให้ความห่วงใย ใส่ใจ ดูแล นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อย่างต่อเนื่อง ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบพื้นที่โรงเรียนสาธิตฯ

#We prepare because we care  #เรารักสวนสุนันทา  #ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา