หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > เด็กชายวิณ วิเศษศักดิ์
เด็กชายวิณ วิเศษศักดิ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-10 21:32:39

เด็กชายวิณ  วิเศษศักดิ์ดี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 

 "สักวาแม้นหวานอื่นมีหมื่นแสน"  จากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ บทที่ 3  ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี โสระเวช