หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-30 19:53:13

วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2566    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ร่วมกับ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิชาสุขศึกษา สนับสนุนนักเรียน แสดงผลงานทางด้านศิลปะ ในการรวาดภาพระบายสีหัวข้อ การรณรงค์การงดสูบบุหรี่ ได้จัดผลงานหน้าเสาธงโรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม  จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน