ผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวัน พนักงานขับรถและแม่บ้าน


ผู้ประกอบการโครงการอาหารกลางวัน พนักงานขับรถและแม่บ้าน


               โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  (แม่หน่อย)                  เจ้าหน้าที่ขับรถโรงเรียน (คุณเสริม)


                       ป้าณี                                                           ป้าปุ๊ก                                                        ป้าอร                                                          พี่ผึ้