หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

วงกลม
2019-01-14 15:01:51
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระเจริญ​
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนันสนุนให้นักเรีย ...
2019-01-14 15:02:02
saltedegg
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) ได้จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติในการดอ นักเรียน ...
2019-01-14 15:02:14
การตักบาตรประจำเดือนธันวาคม
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์ ...
2019-01-14 15:02:26
ผู้อำนวยการ มอบเงินช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ประสบอัคคีภัย
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบั ...
2019-01-14 15:02:55
การแข่งขันแชร์บอลรอบชิง
คณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑ จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลระดับชั้น ตามนโยบายของคณะกรรมการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...
2019-01-14 15:03:25
ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
คณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ขอแสดงค ...
2019-01-14 15:03:40
การแข่งชันแชร์บอล(รอบ2)
คณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑ จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลระดับชั้น ตามนโยบายของคณะกรรมการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...
2018-11-29 16:18:28
ช่องวิดีโอปัจจุบัน