หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามั ...
2020-12-03 14:41:10
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดคำนวน ​หาพื้นที่​ต่างๆ​
ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด การสร้างมุมและการพื้นที่สี่เหลี่ยม รูปทรงต่างๆ  ก่อเกิดสิ่งที่ ...
2020-12-03 12:57:29
กิจกรรมดนตรีไทย-สากล
ส่งเริมวิชาการ พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ กิจกรรมดนตรีไทย-สากล เป็นอีกกิจกรรมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิท ...
2020-12-03 11:32:59
การเรียนการสอนแบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
STEM Activity "Wind power car P.3" การเรียนการสอนแบบบูรณาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
2020-11-10 08:39:26
กิจกรรมบูรณาการ ป.4
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นัก ...
2020-11-10 08:31:10
The Life cycle Model Primary 3
Life cycle Model Primary 3  การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ณฐพล  อยู่เป็นสุข(อ.กอ ...
2020-11-11 06:35:05
ออกแบบ packaging
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำบูรณาการอ ...
2020-11-06 09:52:41
กระโดดเชือก
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2020-11-06 09:55:07
Chinese Proficiency Test
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ทำการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) HSK หรือ Chinese Proficiency ...
2020-10-30 09:30:15
ส่งท้ายกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กับกิจกรรม Vocano boom!!! (Volcanic eruption)
28 ตุลาคม พ.ศ.2563  ส่งท้ายกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กับกิจกรรม Vocano boom!!! (Volcanic eruptio ...
2020-10-29 09:38:17
ช่องวิดีโอย้อนหลัง