หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

วันวิชาการ'66 การท่องบทอาขยาน แม้นหวานอื่นหมื่นแสน และรักษาป่า
วันศุกร์ที่16 กุมภาพันธ์ 2567 วันวิชาการ'66  การท่องบทอาขยาน แม้นหวานอื่นหมื่นแสน และร ...
2024-02-25 13:37:16
จัดวันวิชาการ'66 กล่าวรายงานโดย อาจารย์วินิตา แน่ประโคน
วันศุกร์ที่16 กุมภาพันธ์ 2567 จัดวันวิชาการ'66 กล่าวรายงานโดย อาจารย์วินิตา แน่ประโคน รองผู้อำนว ...
2024-02-25 13:29:36
จัดวันวิชาการ'66 การรำเปิดงาน โดยนักเรียน ระดับชั้นป 1-3
วันศุกร์ที่16 กุมภาพันธ์ 2567  จัดวันวิชาการ'66  การรำเปิดงาน โดยนักเรียน ระดับชั้นป 1 ...
2024-02-25 13:17:57
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมวันวิชาการ '66 เปิดโอกาสนักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เต้นตามจังหวะ ของนักเรียนชั้น ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กิจกรรมวันวิชาการ '66 เปิดโอกาสนักเรียนได้แสดงออกอย่างเ ...
2024-02-25 13:04:41
นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เต้นตามจังหวะ ของ​นักเรียนชั้น​ ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโอกาสนักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เต้นตามจังหวะ ของนั ...
2024-02-25 13:01:13
กิจกรรมวันวิชาการ'66 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การร้องเพลงแสดงดนตรีสด เพลงซมซาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมวันวิชาการ'66 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 & ...
2024-02-25 12:55:10
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การร้องเพลงแสดงดนตรีสด เพลง ทรงอย่างแบด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมวันวิชาการ'66  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท ...
2024-02-25 12:47:24
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การร้องเพลงแสดงดนตรีสด เพลงซ่อนกลิ่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมวันวิชาการ'66 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ...
2024-02-25 12:41:01
เด็กชายศุภกฤษ เลาห์มีสุข Singing Contest 2024
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-25 12:35:36
ช่องวิดีโอย้อนหลัง