หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

เด็กชายพัชรกิตติ์ วิศวบุญญะวัชร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-24 18:19:01
หน่วยที่ 5 นวัตกรรมอัจฉริยะ Smart innovation
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จัดทำบูรณาการ หน่วยที่ 5  นวัตกรรมอัจฉริยะ Smart innovation ...
2024-02-23 18:43:40
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใส่ใจ ห่วงใย ดูแล สุขภาพนักเรียนทุกคน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใส่ใจ ห่วงใย ดูแล  สุขภาพนักเรียนทุกคน เกี่ยวกับสภาพอา ...
2024-02-20 12:58:11
การร้องเพลงและแสดงดนตร​ี​สด เพลงซมซาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมวันวิชาการ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 &n ...
2024-02-19 17:02:05
เด็กชายธัชชัย วิศาลกิตติ Singing Contest 2024
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 15:00:45
ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร Singing Contest 2024
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 14:47:58
เด็กหญิงพิมพ์ชนก งามพุฒิพงศ์ (Singing Contest 2024)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 14:56:05
CHOMPAPOP TECHAPORNKUL Singing Contest 2024
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 14:02:56
เด็กชายภูธิป แซ่โค้ว ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest 2024)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 13:58:55
ฐานการบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ฐานการบูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2566 ...
2024-02-19 13:53:58
ช่องวิดีโอย้อนหลัง